Whistler Ski Area: Pemberton πŸ¨

​​1 604 894 8888 TOLL FREE: 1 877 894 5929  Call  9am-9pm Pacific Time β€‹ 

πŸ”’Book Direct: goo.gl/wxV3K3 πŸ”’ safe https 


a Back  Country Adventure 

Amazing wedding Venues, with spectacular mountain views all over the  Valley close to Pemberton Village.  

Weddings

weddings Squamish Lil’wat Cultural Centre

Tip :  Most  Pemberton Restaurants will prepare food for catering or even caterer see  Eat   page for list &  links